headerphoto

Visie

We helpen kinderen op weg om uit te groeien tot gelukkige en zelfzekere volwassenen.

In de Praktijk voor PsychoDiagnostiek staat de vraag ´Wat heeft jouw kind nodig om beter te kunnen functioneren?´ centraal.

Ons antwoord ligt in het aanspreken van de sterke kwaliteiten van jouw kind en het bieden van ondersteuning in het ontwikkelen van de zwakke kanten. Om dit in het dagelijkse leven te integreren, krijgen jullie als ouders (en desgewenst ook de school) specifieke handelingstips en -adviezen. Met deze handvatten kun je zelf je kind ook in een volgende ontwikkelingsfase begeleiden.