headerphoto

Neuropsychologisch onderzoek

In neuropsychologisch onderzoek onderzoeken we de aspecten van de informatieverwerking, zoals intelligentie, verdeling van sterke en zwakke kanten in het intelligentieprofiel, concentratie en aandacht, begrijpen van instructie, geheugen, oog-hand coördinatie, taalfunctie, vorderingen in de schoolvakken zoals rekenen, lezen, begrijpend lezen en schrijven. We gaan kijken hoe de informatieverwerking bij jouw kind verloopt, zodat een duidelijker beeld ontstaat van hoe je kind informatie oppakt en verwerkt, hoe je kind, zowel thuis als op school, leert.